About us

Co je to náhradní plnění ?
  • Každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) a to v povinném podílů 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.
  • V případě, že firma nezaměstnává požadovaný počet OZP, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.
  • Náhradní plnění představuje ideální alternativu, pokud vaše firma nemůže přímo zaměstnávat OZP a zároveň chcete ušetřit na zmíněném odvodu státu.
  • Stačí si objednat služby od společnosti, která zaměstnává více jak 50% OZP. Právě takovým dodavatelem je CZindesign.cz

Povinný podíl a jak ho splnit
V ČR máme možnost plnit povinný podíl přímým zaměstnáváním, finančním odvodem státu, ale i náhradním plněním, tedy odběrem výrobků, služeb či zadáváním zakázek společnostem s více jak 50% podílem OZP zaměstnancům.

Proč zvolit náhradní plnění? 
Odběr služeb nebo výrobků či zadávání zakázek je mnohem výhodnější, než odvod tzv. invalidní daně do státního rozpočtu.

Jasné výhody
Finanční odvody státu rostou vzhledem k stále se zvyšující průměrné měsíční mzdě. Vy však můžete investovat své finance lépe prostřednictvím náhradního plnění, díky kterému Vaše peníze nespolkne státní kasa.
Jako zaměstnavatel můžete své peníze vložit do užitečných služeb či produktů, které byste tak jako tak při provozu a chodu svého pracoviště využívali. Získáte tak pro svou společnost užitečné služby či výrobky a neutrpíte ztrátu svých finančních prostředků.

Eliminace finančních odvodů povinného podílu
Dle objemu odebraných služeb si jednak můžete snížit případný odvod, nebo se zcela vyhnout odvodům za plnění povinného podílu do státní pokladny.

Úspora a optimalizace nákladů
V praxi Vaše společnost uspoří to, co by jinak musela odvést do státního rozpočtu, aniž by tak přispěla k vlastnímu rozvoji. Díky investici finančních prostředků do praktických služeb a výrobků či zadáváním pro Vás prospěšných zakázek dojde k efektivnější optimalizaci Vašich nákladů, než kdyby Vaše finance byly odepsány bez obratu.

Snížení ceny za služby
Díky náhradnímu plnění budete mít cenu služby sníženou až o třetinu.

Pracovní prostředí OZP
V případě náhradního plnění Vám jako zaměstnavateli odpadá nutnost přizpůsobovat pracovní prostředí Vaší společnosti potřebám zaměstnance s ZP. Také se Vám nezvýší náklady při zaměstnávání OZP (vyšší nemocnost, nižší produktivita atd.).

Žádné starosti s administrativou
Složité papírování a další administrativu za Vás převezme poskytovatel náhradního plnění a Vy se již o tuto záležitost nebudete muset starat.

Předcházení rizik
Díky kontrolním mechanizmům se vyhnete rizikům tzv. přefakturace a dalším praktikám zneužívání náhradního plnění.

Podíl na řešení nezaměstnanosti OZP 
Budete mít dobrý pocit, že pomáháte řešit nezaměstnanost osob se zdravotním postižením. Tím přispějete ke snížení státních výdajů na podporu v nezaměstnanosti těchto spoluobčanů.

Profesionální spolupráce přinášející oboustranný prospěch
Při odběru služeb od solidních dodavatelů náhradního plnění splníte svou zákonnou povinnost plnění povinného podílu a ušetříte to, co byste museli jinak odvést do státního rozpočtu.
Společně sepíšeme garantovanou smlouvu na odběr služeb v určité výši v rámci náhradního plnění.

Ohlášení o splnění náhradního podílu
V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na formuláři, zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci.
LoadingChecking in, please wait...